EKO-OSUUSRAHAN OSUUSKUNTAKOKOUKSET 27.1.2012 ja 2.3.2012


ESITYSLISTA 1. kokous

Aika: Perjantaina 27.1.2012 klo 17.00

Paikka: Remake EkoDesign tilat Helsingissä Hakaniemen torikatu 2 I 47, 00530 Helsinki

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
 4. Esitetään tilinpäätös 2010-2011, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus
 5. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä tilikaudelta toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille
 7. Päätetään alijäämän käsittelemisestä. Osuuskunta Eko-Osuusrahan alijäämä tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 on 2.475,21. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että alijäämä 2.475,21 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä-tilille.
 8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot tilikaudeksi 2011-2012
 9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7) ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
 10. Valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan hallinto ja tilit kokouksessa esitetyn tilinpäätöksen jälkeiseksi tilikaudeksi tai toistaiseksi
 11. Muut asiat:  Hallituksen ilmoitus osuusmaksun ja lisäosuusmaksun palauttamisesta eronneille ja kuolleille jäsenille: Osuusmaksuista palautetaan 16,00 euroa ja lisäosuusmaksut palautetaan kokonaan.
 12. Päätetään osuuskunnan purkamisesta. Käsitellään saapuneet ehdotukset osuuskunnan jäljellä olevan omaisuuden käytöstä.Jäljellä olevalla omaisuudella tarkoitetaan omaisuutta, joka jää jäljelle, kun mahdolliset velat on maksettu ja pyydetyt osuusmaksut ja lisäosuusmaksut on palautettu jäsenille. Ehdotukset liitteinä.
 13. Kokouksen päätös


ESITYSLISTA 2. kokous

Aika: Perjantaina 2.3.2012 klo 17.00

Paikka: Remake EkoDesign tilat Helsingissä Hakaniemen torikatu 2 I 47, 00530 Helsinki


 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
 4. Vahvistetaan päätös osuuskunnan purkamisesta
 5. Muut asiat
 6. Kokouksen päätösTERVETULOA

 

 

[Etusivu] [Eko-Osuusraha] [Hankkeet] [Lainat] [Uutiset] [Tule jäseneksi]