EKOLOGINEN JA SOSIAALINEN RAHOITUSYHTIÖ

Eettisen sijoittamisen edelläkävijä

Jäsenet omistavat rahoitusyhtiön

Osuuskunnan kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni

Hallinto

Kansainvälinen yhteistyö

Eettisen sijoittamisen edelläkävijä Suomessa

Osuuskunta Eko-Osuusraha on rahoitusyhtiö, joka toimii eettisin perustein. Se rahoittaa yhteisöjä ja yrityksiä, joilla on sosiaalisia ja ekologisia tavoitteita. Ennen rahoituspäätöstä tutkitaan hankkeen taloudellisen kannattavuuden lisäksi toiminnan sosiaaliset sekä ympäristöedut. Osuuskunta Eko-Osuusrahan kautta voit olla tukemassa hankkeita, jotka parantavat ympäristöä ja toimivat vastuullisesti.

Tietoa sijoituksista

Rahoituskohteita ovat olleet esim. ekomatkailu, luomuviljely, reilukauppa, ekorakentaminen, tuulivoima ja ekologisia tuotteita käyttävät kosmetologipalvelut. Rahoituskohteista tiedotetaan www-sivuillamme sekä jäsenkirjeissä. Eko-Osuusrahan kautta säästäjät voivat välittää rahojaan konkreettisiin ympäristöä ja yhteiskuntaa tukeviin hankkeisiin.

Lainaa jäsenelle

Osuuskunta Eko-Osuusraha on rahoitusyhtiö, joka luotottaa ja takaa myös jäseniään. Solmimalla säästäen lainaa-sopimuksen jäsen voi saada vakuudetontakin lainaa. Oikeus lainaan alkaa neljän kuukauden säästämisen jälkeen.

Jäsenet

Osuuskunta Eko-Osuusrahan omistavat sen jäsenet. Osuuskunnan jäseneksi pääsee maksamalla osuusmaksun 84,10 euroa sekä liittymismaksun 9,00 euroa. Osuuspääoman lisäksi osuuskuntaan voi sijoittaa lisäosuuksia. Yhden lisäosuuden arvo on 16,82 euroa.

Osuuskunnan kokouksessa jokaisella on yksi ääni

Osuuskunnan jäsenet käyttävät äänivaltaansa vuosittaisessa osuuskunnan kokouksessa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokous päättää mm. lisäosuusmaksuille maksettavasta korosta.

Hallinto

Hallintoneuvosto

Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvostoon vähintään kolme ja enintään 12 jäsentä jäsenistön keskuudesta kahdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti lain ja sääntöjen mukaan sekä osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

Hallintoneuvoston jäsenet tilivuonna 2002-2003

Aaltonen Voitto, Ahti Albert, Drebs Achim, Habekost Margareta, Halonen Mirja, Maunuksela Anne Maria, Nurmela Juha, Poikela Ola, Tenhunen Juhani ja Westerlund Hanna.

Hallitus

Osuuskuntaa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus sekä toimitusjohtaja. Hallituksen valitsee hallintoneuvosto kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimitusjohtajana toimii Marika Lohi.

Hallituksen jäsenet 2002-2003

Järvisalo Kaj (puheenjohtaja), Pertti Rissanen ja Pentikäinen Pirjo.

Kansainvälinen yhteistyö

Osuuskunta Eko-Osuusraha on INAISE:n (International Association of Investors in the Social Economy) jäsen. INAISE on vuonna 1989 perustettu kansainvälinen sosiaalisten rahoittajien muodostama yhteistyöverkosto.

INAISE Webissä (englanniksi)

INAISEssa toimivia eettisiä rahoittajia ovat mm. Triodosbank Hollannissa, Belgiassa ja Isossa-Britanniassa, Woman’s World Banking USA:ssa ja monissa kehitysmaissa sekä ADIE Ranskassa.

INAISEn ja sen jäsenten päämääränä on tukea rahoituslaitoksia, jotka sijoittavat

- eettisiin, ekologisiin ja kulttuuria tukeviin yrityksiin,
- naisten ja etnisten vähemmistöjen yrityksiin,
- yrityksiin, jotka tukevat vammaisten tarpeiden tyydyttämistä,
- yrityksiin, jotka pyrkivät terveellisempään elämäntapaan, rauhaan ja kolmannen maailman elinolosuhteiden parantamiseen sekä
- yrityksiin, jotka tekevät työtä paikallistalouden parissa.

Jäsenten organisaatiomuodot sekä toiminnalliset menetelmät eroavat. Perinteisen lainarahoituksen lisäksi tuotteisiin kuuluvat lahjoitukset, riskipääoma, vakuudet, vakuutukset sekä konsultointi.

Takaisin alkuun

[Etusivu] [Eko-Osuusraha] [Hankkeet] [Lainat] [Uutiset] [Tule jäseneksi]