Tule Jäseneksi! - Bli Medlem!

Pääset Osuuskunta Eko-Osuusrahan sijoittajaksi ja lainansaajaksi liittymällä jäseneksemme. Täytä allaoleva jäsenilmoitus ja lähetä se sähköpostina meille. Osuusmaksun 84,10 euroa ja liittymismaksun 9 euroa voit maksaa suoraan tilillemme OKOpankki 578007-250025.

MUISTA LISÄTÄ TILISIIRRON VIESTIOSAAN NIMESI JA OSOITTEESI.

Osuuspääoman lisäksi voit sijoittaa lisäosuusmaksuja niin paljon kuin haluat. Yhden lisäosuuden arvo on 16,82 euroa. Lisäosuussijoittamisen voit aloittaa vaivattomimmin sopimalla säännöllisestä tilisiirrosta Osuuskunta Eko-Osuusrahan tilille 578007-250025.

Jäsenilmoitus


Osuuskunta Eko-Osuusrahan hallitukselle:

Medlemsanmälan


Till direktionen för Andelslaget Eko-Osuusraha:

Anon jäsenyyttä Osuuskuntaan Eko-Osuusrahaan ja maksan tilille 578007-250025 osuusmaksun 84,10 euroa, liittymismaksun 9 euroa sekä haluamani määrän lisäosuusmaksuja.

Jag anhåller om medlemskap i Andelslaget Eko-Osuusraha och betalar andelsavgiften 84,10 euro, anslutningsavgiften 9 euro samt önskat antal tillägsinsatser till konto 578007-250025

Jäsenen nimi- Medlemmens namn

Henkilö-/LY-tunnus - Personbeteckning/As-signum

Jakeluosoite - Utdelningsadress

Postinro ja -toimipaikka - Postnr och ort

Sähköpostiosoite - Elpostadress

Puhelin - Telefon

Ammatti -Yrke